حریم خصوصی کاربران


این متن به مرور زمان ممکن است شامل تغییراتی گردد. استفاده شما از وبسایت گروه صنعتی مزمز به معنی مطالعه و پذیرش موارد اعلام شده می‌باشد.

اطلاعات وارد شده

- مزمز تضمین می کند که هیچ یک از اطلاعات محرمانه را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.
- در صورت درخواست از سوی مراجع قضایی، مزمز می‌تواند اطلاعات کاربر خاطی را در اختیار این مراجع قرار دهد.
- مزمز می تواند از فعالیت کاربران خود در سایت مزمز اطلاعاتی جمع آوری کند که برای ارتقای تجربه کاربری و نیز مبارزه با اسپم ها و… مورد استفاده قرار دهد.
- مزمز از خدمات اشخاص ثالث نیز برای ارائۀ سرویس خود بهره می برد؛ کاربران با استفاده از سایت مزمز، رضایت خود را نسبت به انتقال و ذخیره سازی اطلاعات خود در سرویس متعلق به اشخاص ثالث اعلام می دارند.
- در صورتی که محتوای متعلق به وبسایت‌های دیگر که توسط مزمز میزبانی نمی شود در سایت نمایش داده شود، مزمز کنترلی بر اطلاعاتی که ممکن است از مشاهدۀ محتوای مذکور به این وبسایت‌ها ارسال شود نخواهد داشت.
- مزمز ممکن است از کوکی ها برای بازشناسی اطلاعات کاربر به منظور ارتقای تجربه کاربری و دسترسی بهتر به سایت مزمز استفاده کند.
- مزمز از اقدامات متعارف برای تأمین امنیت اطلاعات کاربران را انجام می دهد؛ با این حال با توجه به اینکه امنیت اطلاعات در اینترنت به طور کامل قابل تضمین نیست، کاربر موظف است خود نیز اقدامات متعارف را برای محافظت از اطلاعات خود در مزمز رعایت کند.